Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa

Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa là hình thức mà doanh nghiệp thuê một bên thứ ba đứng ra thực hiện thủ tục xuất khẩu hay nhập khẩu khẩu hàng, dựa trên cơ sở hợp đồng uỷ thác phù hợp theo quy định của luật pháp.
Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty để ủy thác xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa hãy liên hệ với chúng tôi.

Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa

Quy định về ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa

Ủy thác mua bán hàng hóa: Ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác.

Bên nhận ủy thác: Bên nhận ủy thác mua bán hàng hóa là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác và thực hiện mua bán hàng hóa theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác.

Bên ủy thác: Bên ủy thác mua bán hàng hóa là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận ủy thác thực hiện mua bán hàng hóa theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao ủy thác.

Hàng hóa ủy thác: Tất cả hàng hóa lưu thông hợp pháp đều có thể được ủy thác mua bán.

Hợp đồng ủy thác: Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Ủy thác lại cho bên thứ ba: Bên nhận ủy thác không được ủy thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên ủy thác.

Nhận ủy thác của nhiều bên: Bên nhận ủy thác có thể nhận ủy thác mua bán hàng hóa của nhiều bên ủy thác khác nhau.

Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa

Quy trình ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu tại dịch vụ xuất nhập khẩu Đông Phương

1. Khách hàng gửi thông tin cần ủy thác
2. Dịch vụ xuất nhập khẩu Đông Phương kiểm tra và báo giá
3. Hai bên ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc nhập khẩu
4. Khai hải quan điện tử ( sau khi nhận được hợp đồng ủy thác)
5. Làm thủ tục xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa
6. Nhận tiền phí ủy thác.
7. Xuất hóa đơn ủy thác ( nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!