Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 01/05 năm 2024

CV số:1385 /TCHQ-VP, V/v trực nghi Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 – 01/5

Kính gửi : Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ Điểm c, Điểm d và Điểm e của khoản 1, Điều 112 của Bộ Luật Lao động 2019, cản bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2024, thời gian nghi lễ cụ thể như sau:

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày Thứ Năm, ngày 18/4/2024;
Nghi lễ 30/4-01/5 02 ngày từ thứ Ba ngày 30/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/05/2024.

Tổng cục Hải quan đề nghị Thú trưởng các đơn vị căn cứ nhu cầu công tác, phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực làm việc trong các ngày nghi lễ, đảm bảo giải quyêt công việc và an toàn trụ sở, tài sản cơ quan, chủ động xử lý những vần đề phát sinh, thực hiện báo cáo theo quy định.

Các đơn vị đăng ký danh sách cán bộ Lãnh đạo Cấp Vụ, Cục và tượng đương trực theo mẫu đính kèm gửi về Tổng cục Hải quan (qua Văn phòng Tổng cục) theo địa chỉ hòm thư TongCucHaiQuan@customs.gov.vn hoặc qua mạng Quản lý văn bản điêu hành tập trung (eDocTC). Lưu ý: các đơn vị gửi danh sách trực file mêm và bản điện tử không gửi ban giấy.

Danh sách trực Giỗ Tổ Hùng Vương gửi trước ngày 15/4/2024, Danh sách trực lễ 30/4-01/5 gửi trước ngày 26/4/2024.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương
thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn nghiệp vụ Hải quan xuất nhập khẩu, hãy liên hệ với Dong Phuong Logistics theo thông tin sau:
– Hotline: 0932 .220.339 ( Mr. Tony)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!