Công văn 6307/TCHQ-VP Ngày 08 tháng 12 năm 2023 trực tết Dương lịch 2024 và tết Nguyên đán Giáp Thìn

              Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

     Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động năm 2019, công văn số 8662/VPCP-KGVX ngày 03/11/2023 của Văn phòng Chính phủ, thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2024 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Tổng cục Hải quan thông báo thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2024 và tết Nguyên đán Giáp Thìn cụ thể như sau:

trực tết Dương lịch 2024 và tết Nguyên đán Giáp Thìn

     Nghỉ tết Dương lịch 2024: Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 01 ngày thứ Hai, ngày 01/01/2024.
Nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn: Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 07 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Năm ngày 08/02/2024 đến hết thứ Tư ngày 14/02/2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

     Tổng cục Hai quan đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ yều cầu công tác để phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực làm việc trong các ngày nghỉ, đảm bảo giải quyết công việc và công tác an toàn trụ sở, tài sản cơ quan, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh và thực hiện báo cáo theo quy định.

     Các đơn vị đăng ký danh sách cán bộ Lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương trực đơn vị trong các dịp nghỉ lễ trên theo mẫu đính kèm, gửi về Tổng cục Hải quan- Văn phòng Tổng cục theo địa chỉ hòm thu TongCucHaiQuan@customs.gov.vn hoặc qua hệ thống Quản lý văn bản điều hành tập trung eDocCustoms (không gửi bản giấy). Danh sách trực tết Dương lịch gửi trước ngày 25/12/2023, danh sách trực tết Nguyên đán Giáp Thìn gửi trước ngày 25/01/2024.
     Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện..

Tải Công văn 6307/TCHQ-VP tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!