Bài 09: Khai Hải Quan VNACCS

Sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan phải thỏa mãn các điều kiện sau: a) Là chữ ký số tương ứng với chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hoặc ...

Read More »

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Đối với hàng hóa xuất khẩu: Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá ...

Read More »

Mẹo dễ nhớ Incoterm 2010

1. Nhóm E EXW – Ex Works – Giao hàng tại xưởng: Giờ tôi có một lô hàng, tôi muốn bán và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm và chi phí nào về lô hàng; từ xin giấy phép xuất khẩu đến thuê phương tiện vận chuyển, thuê tàu… nghĩa là rất ...

Read More »

Sự khác nhau giữa INCOTERMS 2010 và INCOTERMS 2000

Sự khác nhau giữa INCOTERMS 2010 và INCOTERMS 2000 1.1.  Tổng quan về sự ra đời của Incoterms và vai trò của Incoterms đối với hoạt động thương mại quốc tế: 1.1.1 Sự ra đời của Incoterms: Incoterms viết tắt từ 3 chữ International Commercial Terms, dịch ra tiếng Việt ...

Read More »

Incoterms 2000

CÁC ÐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CỦA INCOTERMS 2000 a) EXW: (Giao tại xưởng) Theo điều kiện này, người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng đã giao cho người mua tại xưởng của mình, nhưng người bán không phải chịu chi phí và rủi ro trong việc ...

Read More »