Khai Hải quan điện tử VNACCS

Yêu cầu để Khai Hải Quan Điện Tử VNACCS:

1. Phần mềm khai HQ ECUS5 (Có nhiều nhà cung cấp phần mềm khai Hải quan,  nhưng phổ biến là ECUS của công ty Thái Sơn)
ecus

Tải phần mềm tại: http://thaison.vn/webs/users/ECUS5VNACCS.aspx

Khi cần hỗ trợ liên hệ theo thông tin trên WEB (1900 4768, 1800 585869, 08.35470355)

 

 

2. Token Chữ Ký Số : (có thể dùng  để khai hải quan, khai báo Thuế, bảo hiểm, C/O, Mã PIN mặc định thường là 12345678, nên yêu cầu nhà cung cấp tạo tài khoản để khai Hải quan)
cks

 

 

 

3. Tài khoản khai Hải Quan điện Tử VNACCS, gồm các thông tin sau:

 • Tên đăng nhập (User name): E4771001
 • Mật khẩu (Password): 12345678
 • Định danh máy trạm( Terminal ID): H4760C.
 • Khóa truy cập máy trạm (Terminal Access Key): J6SJPOOXY5FR4V0A    

4. Hồ Sơ Khai Hải quan:

HÀNG NHẬP KHẨU

 • Contract (Hợp đồng)
 • Invoice (Hóa đơn thương mại)
 • Packing list (Phiếu đóng gói, chi tiết đóng gói)
 • Bill (Vận tải đơn)
 • A/N (Arrival Notice -Thông báo hàng đến)
 • C/O (Certificate of Origin) – nếu có
 • Giấy phép các loại – nếu có.

HÀNG XUẤT KHẨU

 • Contract (Hợp đồng)
 • Invoice (Hóa đơn thương mại)
 • Packing list (Phiếu đóng gói, chi tiết đóng gói)
 • Booking 
 • Giấy phép các loại – nếu có.

 

Phần mềm hỗ trợ điều khiển từ xa: TEAM VIEWER:

team-1

 

Tải phần mềm tại: http://teamviewer.com/

 

 

Để được hỗ trợ từ xa: Khởi động TEAMVIEWER và cung cấp Your ID: 607 753 975 và Password: 4895 cho người hỗ trợ.

team

 

Khi cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

 

Comments

Bình Luận

Check Also

màn hình khai hải quan

Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button