Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày ban hành: 30/08/2019
Hiệu lực từ: 15/10/2019

Tải bản PDF tại đây

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT VÀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

TÓM TẮT NỘI DUNG

Tổ chức không có phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất bị phạt đến 50 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp ngày 30/8/2019, có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Các mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm do cá nhân thực hiện trong một số trường hợp như sau:

Phạt tiền từ 20 – 25 triệu đồng đối với cá nhân không có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt.

Đặc biệt, phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp nhưng không có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đã hết thời hạn.

Các mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định mức phạt tiền và hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi vi phạm quy định về Phiếu an toàn hóa chất; vi phạm về khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia;…

Điều 68. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định
số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

+ Khóa học Nghiệp vụ Hải quan XNK

HÃY LIKE VÀ SHARE NẾU BẠN THẤY HAY

Comments

Bình Luận

Call Now Button