Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp cần khai báo, thì cần thêm mới như hướng dẫn trong Video.

 

Comments

Bình Luận

Check Also

Khai Báo hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động qua hệ thống mạng Internet

Cấp Giấy phép nhập khẩu tự động Văn bản hướng dẫn: 12/2015/TT-BCT, ngày 12/06/2015 1. Giấy …

Call Now Button