Mã Loại Hình XNK Trên Hệ Thống VNACCS

Công Văn Số: 2765/TCHQ-GSQL, ngày 01/04/2015, V/v mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS

Comments

Bình Luận

Check Also

màn hình khai hải quan

Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp …

Call Now Button