Kiểm tra tính hợp lệ của C/O.

Công văn số 1122/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O.

 

CV11222016TCHQ

Comments

Bình Luận

Call Now Button