Khai Báo Danh Sách Container Chất Lên Tàu

Chỉ khai Báo Danh Sách Container Chất Lên Tàu đối với hàng FCL ( nguyên Container)

Hàng Lẻ, hàng Rời không khai.

Comments

Bình Luận

Check Also

Khai Báo hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động qua hệ thống mạng Internet

Cấp Giấy phép nhập khẩu tự động Văn bản hướng dẫn: 12/2015/TT-BCT, ngày 12/06/2015 1. Giấy …

Call Now Button