Hướng Dẫn Khai Hải Quan Điện Tử VNACCS

Hướng Dẫn Khai Hải Quan Điện Tử VNACCS

A. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI KHAI HẢI QUAN

1. Có máy vi tính, có Internet

2. Tải và cài đặt phần mềm khai Hải quan Ecus5
+ Có nhiều nhà cung cấp phần mềm khai Hải quan điện tử, nhưng phổ biến nhất là phần mềm ECUS5.

 

3. Chữ ký số còn hạn:
+ Có nhiều NCC Token chữ ký số như Thái Sơn, Newtel CA
+CKS dùng để tạo tài khoản khai HQ điện tử, thuế, C/O…
+ Thời hạn CKS thường là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Khi hết hạn có thể gia hạn hoặc mua mới.

4. Tài khoản khai Hải quan VNACCS
Các công ty mới thành chưa có thông tin trên hệ thống HQ, vì vậy cần đăng ký thông tin bằng cách gửi E mail đến TCHQ, sau khi TCHQ cập nhật thông tin mới có thể tạo được tài khoản này.
+ Mã người sử dụng (User code): E4781001
+ Mật khẩu (passwords): ********
+ Mã thiết bị đầu cuối (Terminal ID): H4760C
+ Khóa truy cập (Terminal access key): J6SJPOUXY5FR4V0A

Note: Cách tạo tài khoản nhanh nhất là nhờ bên bán CKS tạo.

5. Không nợ cưỡng chế thuế (quá 90 ngày)
+ Tờ khai Nhập khẩu không khai được.
+ Tờ khai Xuất khẩu vẫn khai được.
Hướng dẫn tra cứu nợ thuế

 

6. HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN:
– Hồ sơ khai hải quan hàng Xuất khẩu.
+ Sale contract – hợp đồng mua bán hàng hóa
+ Commercial Invoice – hóa đơn thương mại
+ Packing list – chi tiết đóng gói hàng hóa
+ Booking – yêu cầu đặt chỗ
+ License – giấy phép (nếu có)
+ Giấy đăng ký kiểm tra, miễn kiểm tra CLNN ( nếu có)
+ Tài liệu kỹ thuật (C/A, C/O/ Mill test, MSDS…) – Nếu có.

– Hồ sơ khai hải quan hàng Nhập khẩu
+ Sale contract – hợp đồng mua bán hàng hóa
+ Commercial Invoice – hóa đơn thương mại
+ Packing list – chi tiết đóng gói hàng hóa
+ Bill of lading/ Air waybill – vận tải đơn
+ Arival notice (A/N) – thông báo nhận hàng (nếu có)
+ Certificate of origin (C/O) – giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có)
+ License – giấy phép (nếu có)
+ Giấy đăng ký kiểm tra, miễn kiểm tra CLNN ( nếu có)
+ Tài liệu kỹ thuật (C/A, C/O/ Mill test, MSDS…) – Nếu có.

 

 KIỂM TRA HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN:
+ Mô tả hàng hóa trên tờ khai Hải quan
+ Mã HS (HS code)
+ Thuế xuất
+ Loại hình khai HQ
+ Địa điểm làm thủ tục hải quan.
+ Chính sách nhập khẩu hàng hóa.
+ Duyệt lệnh ở đâu? Qua Email hay đến trực tiếp văn phòng, lấy cont ở đâu? Hạ cont ở đâu? Xuất hóa đơn VAT cho công ty nào?
+ Nhận D/O ở đâu ? cần mang theo giấy tờ gì ? số tiền ? Chuyển khoản hay tiền mặt.

 

KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ:
Hướng dẫn sử dụng phần mềm khai HQ điện tử cơ bản:
1. Tải và cài đặt phần mềm khai Hải quan
2. Khởi động phần mềm ECUS5
3. Thiết lập thông số khai báo.
4. Cập nhật phiên bản mới nhất
5. Cập nhật tất cả danh mục mới từ Internet.
6. Nhập thông tin DN cần khai HQ.
7. Nhập thông tin tài khoản khai HQ.
8. Export tờ khai HQ
9. Import tờ khai HQ.
10. Copy tờ khai HQ.
11. Tải và cài đặt Chữ ký số:

Video mô tả mục 2-5: 


Nguyên tắc khai Hải quan

Các chỉ tiêu khai sai phải hủy tờ khai.

Nhập thông tin tờ khai Hải quan Xuất khẩu.

Comments

Bình Luận

Check Also

màn hình khai hải quan

Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Khai Hải Quan Ecus

    Chào mừng quý vị và các bạn đến với Website: http://dongphuong.vn Trong bài viết …

Call Now Button