* Hướng Dẫn Bổ Sung Thời Điểm Nộp C/O (Mới Nhất)

Hướng Dẫn Bổ Sung Thời Điểm Nộp C/O

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV). Theo đó, trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan được nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Cụ thể, hướng dẫn mới của Bộ Tài chính làm rõ hơn các hướng dẫn trước đó tại công văn 12802/BTC-TCHQ, ngày 14-9.

Trong đó nêu rõ, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan Hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan.

Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

Thời điểm nộp C/O đối với những hàng hóa nhập khẩu thuộc các hoạt động điều tiết giá của Nhà nước theo Luật Quản lý giá và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được hướng dẫn riêng.

Hướng dẫn về thời điểm nộp C/O được áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14-9-2016.

http://dongphuong.vn/

Comments

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button