Áp mức thuế nào khi thuế FTA cao hơn thuế MFN?

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM về vướng mắc trong trường hợp mức thuế FTA cao hơn mức thuế MFN.
images (2)
Khi có sự chênh lệch về mức thuế suất thuế NK, mức thuế được áp là mức thuế suất MFN
Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, theo quy định tại mục c.2.4 điểm c Khoản 1 Điều 37 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: trường hợp mức thuế suất MFN của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế NK ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại tự do thì mức thuế suất thuế NK áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN.
Được biết, hướng dẫn về việc áp dụng mức thuế ưu đãi nếu có 2 mức thuế chênh lệch, Tổng cục Hải quan đã có một số công văn hướng dẫn cụ thể từng trường hợp

Đơn cử như việc áp dụng mức thuế suất NK ưu đãi đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng của 2 biểu thuế có 2 mức thuế chênh lệch, hàng hóa thuộc đối tượng vừa áp dụng mức thuế suất theo Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC và Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc giai đoạn 2015- 2018 ban hành kèm theo Thông tư 166/2014/TT-BTC.

Theo đó, hàng hóa có mức thuế suất theo Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC thấp hơn mức thuế suất quy định tại Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc giai đoạn 2015- 2018 ban hành kèm theo Thông tư 166/2014/TT-BTC thì được áp dụng mức thuế suất quy định tại Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.

Có trường hợp, DN NK hàng từ Hàn Quốc, mặt hàng NK đó có thuế suất ưu đãi đặc biệt (AKFTA) là 5% trong khi thuế suất MFN là 0%. DN thắc mắc trong trường hợp này có được hưởng mức thuế suất MFN không?

Trả lời vướng mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Thông tư 45/2007/TT-BTC nêu trên thì trường hợp mặt hàng được NK từ Hàn Quốc có mức thuế suất NK ưu đãi đặc biệt (theo quy định của Hiệp định thương mại tự do Asean – Hàn Quốc, AKFTA) cao hơn mức thuế NK ưu đãi (MFN)  được quy định trong Biểu thuế do Bộ Tài chính ban hành thì mặt hàng  này sẽ được áp mức thuế suất MFN. Trong trường hợp trên, hàng hóa có mức thuế suất AKFTA là 5% và mức thuế suất MFN là 0% thì DN có thể lựa chọn áp dụng mức thuế suất 0%.

Comments

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button