YÊU CẦU ĐỂ KHAI HẢI QUAN

Để khai báo Hải quan điện tử các bạn cần chuẩn bị:

  • Hồ sơ khai Hải Quan
  • Token chữ ký số (USB)
  • Tài khoản khai Hải quan VNACCS
  • Phần mềm khai Hải quan (Ecus 5)
  • Không nợ (Thuế) cưỡng chế quá hạn trên 90 ngày.

dich vu xnk

Comments

Bình Luận

Check Also

Khai-Hai-quan

Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp ...