YÊU CẦU ĐỂ KHAI HẢI QUAN

Để khai báo Hải quan điện tử các bạn cần chuẩn bị:

  • Hồ sơ khai Hải Quan
  • Token chữ ký số (USB)
  • Tài khoản khai Hải quan VNACCS
  • Phần mềm khai Hải quan (Ecus 5)
  • Không nợ (Thuế) cưỡng chế quá hạn trên 90 ngày.

dich vu xnk

Comments

Bình Luận

Check Also

màn hình khai hải quan

HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU

HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU Sale contract – Hợp đồng mua bán ...