Tag Archives: đông phương .vn

Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

màn hình khai hải quan

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp cần khai báo, thì cần thêm mới như hướng dẫn trong Video.  

Read More »