Tag Archives: đông phương .vn

Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

Khai-Hai-quan

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp cần khai báo, thì cần thêm mới như hướng dẫn trong Video.  

Read More »