Tag Archives: dịch vụ Logistics

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Tra_cuu_no_thue

Chào mừng các bạn đến với Website: http://dongphuong.vn/ Trong bài viết này Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ĐÔNG PHƯƠNG xin hướng dẫn các bạn cách tra cứu nợ Thuế, Lệ Phí trong lĩnh vực Hải quan: Để tra cứu nợ Thuế, Lệ phí trong lĩnh vực Hải quan các bạn ...

Read More »

Tra cứu mã chương nộp thuế

Chào mừng quý vị và các bạn đến với Website: http://dongphuong.vn/ Trong bài viết này Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ĐÔNG PHƯƠNG xin hướng dẫn các bạn cách tra cứu mã chương nộp thuế. Để tra cứu mã chương nộp thuế các bạn làm như sau: Truy cập http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp Nhập ...

Read More »

In mã vạch tờ khai Hải quan

In_ma_vach

In mã vạch tờ khai Hải quan Chào mừng quý vị và các bạn đến với Website: http://dongphuong.vn Trong bài viết này Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ĐÔNG PHƯƠNG xin hướng dẫn các bạn cách In mã vạch của tờ khai Hải quan. In mã vạch tờ khai Hải quan ...

Read More »

Tra cứu nộp thuế của tờ khai Hải quan

Tra_cuu_no_thue

Tra cứu nộp thuế của tờ khai Hải quan Chào mừng quý vị và các bạn đến với Website: http://dongphuong.vn Trong bài viết này Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ĐÔNG PHƯƠNG xin hướng dẫn các bạn cách tra cứu xem tờ khai Hải quan đã nộp thuế hay chưa. Để ...

Read More »