Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp cần khai báo, thì cần thêm mới như hướng dẫn trong Video.

 

Comments

Bình Luận

Check Also

Khai-Hai-quan

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với Website: http://dongphuong.vn/ Trong bài viết này ...