Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp cần khai báo, thì cần thêm mới như hướng dẫn trong Video.

 

Comments

Bình Luận

Check Also

khai bao ten tau

CARGO TRACKING

Trong một vài trường hợp khi chưa nhận được thông báo hàng đến (A/N) của ...