Mã Loại Hình XNK Trên Hệ Thống VNACCS

Công Văn Số: 2765/TCHQ-GSQL, ngày 01/04/2015, V/v mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS

Comments

Bình Luận

Check Also

màn hình khai hải quan

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với Website: http://dongphuong.vn/ Trong bài viết này ...