Mã Loại Hình XNK Trên Hệ Thống VNACCS

Công Văn Số: 2765/TCHQ-GSQL, ngày 01/04/2015, V/v mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS

Comments

Bình Luận

Check Also

HỦY TỜ KHAI HẢI QUAN

1. Các trường hợp hủy tờ khai: a) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ...