Khai Báo Phụ Phí CIC

Văn Bản Hướng Dẫn: Công văn số 10111/TCHQ–TXNK, ngày 25/10/2016

Thấy hay thì quay lại LIKE các bạn nhé.

Thanks

Comments

Bình Luận

Check Also

khai bao ten tau

CARGO TRACKING

Trong một vài trường hợp khi chưa nhận được thông báo hàng đến (A/N) của ...