Khai Báo Phụ Phí CIC

Văn Bản Hướng Dẫn: Công văn số 10111/TCHQ–TXNK, ngày 25/10/2016

Thấy hay thì quay lại LIKE các bạn nhé.

Thanks

Comments

Bình Luận

Check Also

in giay muon cont OOCL

Khai Báo Danh Sách Container Chất Lên Tàu

Chỉ khai Báo Danh Sách Container Chất Lên Tàu đối với hàng FCL ( nguyên ...