Khai Báo Danh Sách Container Chất Lên Tàu

Chỉ khai Báo Danh Sách Container Chất Lên Tàu đối với hàng FCL ( nguyên Container)

Hàng Lẻ, hàng Rời không khai.

Comments

Bình Luận

Check Also

màn hình khai hải quan

Khai Báo Phụ Phí CIC

Văn Bản Hướng Dẫn: Công văn số 10111/TCHQ–TXNK, ngày 25/10/2016 Thấy hay thì quay lại LIKE ...