HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU

HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU

  • Sale contract – Hợp đồng mua bán
  • Commercial Invoice – Hoá đơn thương mại
  • Packing list – Phiếu chi tiết đóng gói
  • Booking – Y/C đặt chỗ
  • License – Giấy phép (Nếu có)
  • Giấy đăng ký kiểm tra, miễn kiểm tra chất lượng nhà nước ( Nếu có)

dich vu xnk

Comments

Bình Luận

Check Also

Khai-Hai-quan

Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp ...