HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU

HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU

  • Sale contract – Hợp đồng mua bán
  • Commercial Invoice – Hoá đơn thương mại
  • Packing list – Phiếu chi tiết đóng gói
  • Booking – Y/C đặt chỗ
  • License – Giấy phép (Nếu có)
  • Giấy đăng ký kiểm tra, miễn kiểm tra chất lượng nhà nước ( Nếu có)

dich vu xnk

Comments

Bình Luận

Check Also

khai bao ten tau

KHAI BÁO TÊN TÀU TRÊN HỒ SƠ HẢI QUAN

 Khai Báo Tên Tàu Trên Hồ Sơ Hải Quan Theo hướng dẫn tại Thông tư ...