HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU

HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU

  • Sale contract – Hợp đồng mua bán
  • Commercial Invoice – Hoá đơn thương mại
  • Packing list – Phiếu chi tiết đóng gói
  • Booking – Y/C đặt chỗ
  • License – Giấy phép (Nếu có)
  • Giấy đăng ký kiểm tra, miễn kiểm tra chất lượng nhà nước ( Nếu có)

dich vu xnk

Comments

Bình Luận

Check Also

màn hình khai hải quan

HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU

HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU Sale contract – Hợp đồng mua bán ...