HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU

HỒ SƠ KHAI HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU

  • Sale contract – Hợp đồng mua bán
  • Commercial Invoice – Hoá đơn thương mại
  • Packing list – Phiếu chi tiết đóng gói (nếu có)
  • Bill – Vận tải đơn
  • Arival Notice (A/N) – Thông báo hàng đến (nếu có)
  • Certificate of Origin (C/O) – Giấy chứng nhận xuất xứ ( nếu có)
  • License – Giấy phép ( Nếu có)
  • Giấy đăng ký kiểm tra, miễn kiểm tra chất lượng nhà nước ( Nếu có)
  • Tài liệu kỹ thuật (C/A. Catalogue, Mill test…) – nếu có.

dich vu xnk

Comments

Bình Luận

Check Also

Khai-Hai-quan

Thêm Mới Danh Sách Khách Hàng

Trường hợp trong phần mềm khai Hải Quan VNACCS chưa có thông tin Doanh Nghiệp ...