Incoterms

Incoterms

Mẹo dễ nhớ Incoterm 2010

1. Nhóm E EXW – Ex Works – Giao hàng tại xưởng: Giờ tôi có một lô hàng, tôi muốn bán và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm và chi phí nào về lô hàng; từ xin giấy phép xuất khẩu đến thuê phương tiện vận chuyển, thuê tàu… nghĩa là rất …

Read More »

Sự khác nhau giữa INCOTERMS 2010 và INCOTERMS 2000

Sự khác nhau giữa INCOTERMS 2010 và INCOTERMS 2000 1.1.  Tổng quan về sự ra đời của Incoterms và vai trò của Incoterms đối với hoạt động thương mại quốc tế: 1.1.1 Sự ra đời của Incoterms: Incoterms viết tắt từ 3 chữ International Commercial Terms, dịch ra tiếng Việt …

Read More »

Incoterms 2000

CÁC ÐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CỦA INCOTERMS 2000 a) EXW: (Giao tại xưởng) Theo điều kiện này, người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng đã giao cho người mua tại xưởng của mình, nhưng người bán không phải chịu chi phí và rủi ro trong việc …

Read More »
Call Now Button