Bài 04: Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ

chứng nhận xuất xứ, C/O ưu đãi

Thông tư số 05/2018/TT-BCT

Quy định về xuất xứ hàng hóa theo: 05/2018/TT-BCT

Thông tư số 05/2018/TT-BCT – Quy định về Xuất xứ hàng hóa. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Website: http://dongphuong.vn/ Trong bài viết này Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ĐÔNG PHƯƠNG xin gửi đến các bạn thông tư số 05/2018/TT-BCT, ngày 03 tháng 04 năm 2018. Thông tư này có hiệu ...

Read More »

Điều Kiện Áp Dụng C/O Mẫu KV

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VKFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 149/2017/NĐ-CP Được nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam. Được vận chuyển trực tiếp từ Hàn Quốc ...

Read More »
Form-AI-1

Vướng mắc C/O mẫu AI cấp sai thể thức.

Cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận đối với các C/O mẫu AI cấp sai thể thức quy định được cấp trước ngày 01/10/2017. Đối với C/O được cấp kể từ ngày 01/10/2017: C/O phải được cấp theo đúng quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo ...

Read More »
http://dongphuong.vn/

* Hướng Dẫn Bổ Sung Thời Điểm Nộp C/O (Mới Nhất)

Hướng Dẫn Bổ Sung Thời Điểm Nộp C/O Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV). Theo đó, trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, ...

Read More »
certificate of origin

* Quy Định Mới Về Thời Điểm Nộp Chứng Từ Chứng Nhận Xuất Xứ

Ngày 14/9/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 12802/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do ...

Read More »
certificate of origin

XÁC MINH XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

a) Tổng cục Hải quan thực hiện việc xác minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; tổ chức, cá nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc tại cơ sở sản xuất hàng hóa xuất ...

Read More »
certificate of origin

Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Đối với hàng hóa xuất khẩu Xuất xứ hàng hóa xuất khẩu được xác định dựa trên nội dung khai của người khai hải quan, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và thực tế hàng hoá. Khi có dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu hoặc ...

Read More »
http://dongphuong.vn/

Kiểm tra tính hợp lệ của C/O.

Công văn số 1122/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O.  

Read More »