Bài 15: Phân Tích Phân Loại

* 1483/TCHQ/GSQL: V/v Phân loại máy hút ẩm

[embeddoc url=”http://dongphuong.vn/wp-content/uploads/2016/09/CV1483.TCHQ_.GSQL-ngày-20.4.05.pdf” download=”all”]

Read More »
cắt mẫu đi ptpl

* Cắt Mẫu Thép Đi PTPL

Read More »