BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 7/3/2006.

Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ :

Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

 

Comments

Bình Luận

Call Now Button