* 23/2016/TT-BCT, Thông tư bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

[embeddoc url=”http://dongphuong.vn/wp-content/uploads/2016/10/TT232016-BCT.pdf” download=”all”]

Comments

Bình Luận

Call Now Button